CONTACT

Institutul Român de Educaţie a Adulţilor
Calea Bogdăneştilor, nr. 32 A, cam.206, 300389 –Timişoara
Tel/Fax: +40-(0)256-592960

Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei
Bd. V.Pârvan, nr. 4, 300223 – Timişoara
Tel. +40-(0)256-592162
e-mail: resjournal@e-uvt.ro

Universitatea de Vest din Timisoara
Bd. V.Pârvan, nr. 4, 300223 – Timişoara
Tel. +40-(0)256-592111