Recomandări pentru autori

Recomadările pe care le facem autorilor sunt menite să favorizeze realizarea calitativă a revistei.
Autorii pot preda lucrările în format electronic Microsoft Word(.doc), pe adresa de e-mail: resjournal@e-uvt.ro
Lucrările trimise vor fi supuse unui proces de evaluare calitativă (peer-review).
Criteriile stiintifice pe care le vor folosi evaluatorii in evaluare sunt de asemenea publicate.

Trimiterea unui articol spre publicare catre redactia Revistei de Stiinte ale Educatiei implica faptul ca acesta nu a mai fost trimis altei redactii si ca nu a mai fost publicat. Lucrarea va fi introdusa intr-un soft antiplagiat, procentul acceptat de similaritate este de cel mult 20%.


Norme de redactare:

 1. Redactia nu accepta lucrarile culese fara diacritice
 2. Articolul se trimite bilingv de catre autorii romani. Limbile acceptate de publicare sunt engleza si optional romana. Revista se va publica integral in limba engleza, autorul raspunzand de acuratetea redactarii in limba engleza. Contra cost, redactia poate asigura traducerea articolului in limba engleza. Online poate fi publicat si articolul in limba romana, in cazul autorilor romani.
 3. Citatele vor indica intre paranteze autorul, anul publicatiei, pagina, putand fi identificata cu usurinta trimiterea completa la referinta bibliografica din finalul articolului. De exemplu, daca sunt referinte la un autor care a avut doua publicatii in acelasi an, 2010, se va scrie inclusiv la bibliografie una dintre lucrari cu 2010b, pentru a se putea usor identificata. Se vor folosi note de subsol doar in cazuri exceptionale, daca sunt necesare adnotari ale autorului.
 4. Fiecare autor isi va insera numele sub titlul lucrarii, dreapta sus in pagina, cu trimitere la nota de subsol; nota de subsol va contine informatii precum: titlu academic al persoanei, institutia de apartenenta, orasul, tara, adresa de e-mail.
 5. Fiecare lucrare va fi precedata de un rezumat (aprox. 800 caractere); fiecare rezumat va fi urmat de catre sectiunea cuvinte-cheie, ce va insuma aprox. 5 cuvinte-cheie ale lucrarii. Rezumatul si cuvintele cheie vor fi scrise atat in limba engleza, cat si in limba romana.
 6. Fiecare abreviere se va explica la prima folosire in lucrare.
 7. Referintele bibliografice trebuie sa includa cel putin un autor cotat ISI sau citat in articole ISI.
 8. Cel putin 30% dintre referintele bibliografice trebuie sa cuprinda lucari publicate in ultimii cinci ani.

 

Norme tehnice:

 1. pagină A4;
 2. inițializare pagină: sus - 2cm; jos - 3 cm; stanga - 3 cm; dreapta - 2 cm;
 3. lungimea lucrării: 8-10 pagini (max. 30 000 caractere, cu referințe bibliografice si rezumat incluse);
 4. abstractul și cuvintele cheie se prezintă atât in limba engleză, cât și în limba română;
 5. aranjarea în pagină: justified, distanță între rânduri: 1,5;
 6. titlul lucrării: aldine (bold), 14p;
 7. text de bază: Arial Narrow, corp 11;
 8. identarea primului rand al paragrafului se va face la 1 cm;
 9. referinte bibliografice-trecute in ordine alfabetica, APA Style:
  • CARTE:

   AUTOR. (data publicarii). Titlul. localitatea: editura-daca este unic autor. Daca este coautor:Ex: Ciolan, L. (2013). Invatarea autentica in universitate. In A. Opre, M. Miclea, R. Iucu (2013, coord.). Calitate si performanta in activitatea didactica universitara. Cluj-Napoca: Ed. Casa Cartii de Stiinta, p.66-86.

   Carte-grup de autori nenominalizati apartinand unei agentii, unei organizatii

   AUTOR. (data publicarii). Titlul. localitatea: editura Ex: EURYDICE. (2011). Educatia formala pentru adulti: Politici si uzante in Europa. Brussels: Agentia executiva pentru educatie, audiovizual si cultura (EACEA P9 Eurydice)

   Articol publicat in revista de specialitate:

   AUTOR, (data publicarii). Titlul. Numele revistei. Numarul revistei. pagina. Ex: Sava,S. (2012). Consolidarea calitatii procesului de validare de catre profesionistii bine pregatiti. Revista de Stiinte Ale Educatiei, 2/2012. p 5-8.

   Articol gasit pe internet:

   AUTOR, (data publicarii). Titlul. Numele reviste. Pagina.(daca este cazul). Accesat la adresa...Ex: Rasmus+. (2014). Educatia Adultilor. Accesat la adresa: http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare/mobilitate/educatia-adultilor, la 15.07.2014

   WEB SITE:

   AUTOR, (data). Titlul. numele site-ului web . Accesat la adresa...Ex: UEFISCDI (2013). Angajamentele Romaniei in Spatiul European al Invatamantului Superior (EHEA) si evaluarea implementarii lor la nivel national. Accesat la adresa: http://www.politici-edu.ro/wp-content/uploads/2014/01/Angajamentele-Ro-in-EHEA-Final_21.01.2013.pdf la 26.09.2014
    - referintele bibliografice sa nu fie numerotate