Procesul de peer-review

Articolele trebuie trimise cu două luni înainte de publicarea revistei.
Manuscrisele trebuie redactate conform normelor revistei.
Articolul (titlu, abstract, textul, figurile, tabelele, referinţele, etc.) trebuie trimis într-un singur document (format Word Microsoft Office) la adresa de e-mail resjournal@uvt.ro, înainte de termenul limită.
Lucrările sunt selectate de o comisie naţională şi internaţională de experţi cu experienţă în domeniile de interes ale revistei.
În procesul de peer review doi referenţi evaluează independent calitatea ştiinţifică a aceluiaşi manuscris propus spre publicare, revista utilizând un sistem de tip blind peer review.
Rezultatele activităţii de peer-reviews se transmit în maxim 60 de zile de la trimiterea articolului.

 
CRITERII DE EVALUARE STIINTIFICA A ARTICOLELOR TRIMISE SPRE PUBLICARE IN REVISTA DE STIINTELE EDUCATIEI