Aria tematică

Scopul şi obiectivele Revistei de ştiinţe ale educaţiei ţintesc oferirea unui forum naţional şi internaţional de dezbatere a unor practici, principii, teorii şi paradigme în vastul domeniu al ştiinţelor educaţiei. De-a lungul anilor, revista s-a individualizat mai ales prin publicaţiile în domeniul educaţiei adulţilor, datorită cercetărilor realizate în cadrul Institutului Român de Educaţie a Adulţilor. Urmărind să acopere o paletă cât mai largă şi variată de aspecte şi problematici, revista cuprinde deopotrivă şi oferirea unor surse informaţionale alternative, prin recenzarea apariţiilor de specialitate relevante, atât din ţară, cât şi din străinătate. Evenimentele ştiinţifice de profil, pot fi de asemenea, anunţate.

Aria tematică cuprinde:


Educaţia adulţilor
Pedagogie şi ştiinţele educaţiei
Educaţie şi curriculum
Psihologia educaţiei şi a dezvoltării
Psihopedagogie specială
Filosofia educaţiei
Logică didactica
Educaţie civică, educaţie pentru cetăţenie democratică
Sociologia educaţiei
Educaţie interculturală
  Şcoală, familie, comunitate
Management educaţional
Politici educaţionale
Formarea continuă a personalului didactic
Profesorul şi activitatea sa educaţională
Validarea competenţelor
Tehnologii informaţionale moderne
Educaţie deschisă şi la distanţă
Apariţii editoriale
Abordări interdisciplinare
Manifestări ştiinţifice
Aceste domenii se pot modifica în funcţie de preocupările de interes ale autorilor selectati pentru publicare.